PL EN
Kontrast Menu Sklep

Informacje

Polska Organizacja Turystyczna wspiera Rywalizację
20.03.2020

Druga edycja Rowerowej Stolicy Polski została objęta honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Serdecznie dziękujemy! To dla projektu nie tylko prestiż i podniesienie rangi wydarzenia, ale także wiąże się to z wpisaniem Rywalizacji na stałe do kalendarza polskich imprez turystycznych.

Ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski pozwala prezentować polskie regiony w kontekście turystyki rowerowej. Rowerzyści zbierając kilometry w ramach akcji przejeżdżają tysiące kilometrów poznając nowe zakątki turystyczne kraju i nie tylko, gdyż uczestniczyć w Rywalizacji można w każdym miejscu na świecie.

 

Głównym celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Kraju z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami.

POT wspiera podmioty, które zajmują się turystyką. Organizuje stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

Źródło: WIKIPEDIA

https://www.pot.gov.pl/pl