PL EN
Kontrast Menu Zaloguj się

Aktywność miast

Sieradz

Koordynator lokalny - Agnieszka Cieślak a.cieslak@umsieradz.pl

https://sieradz.eu/

Sieradz - zapraszamy

Tylko nieliczni potrafią pokochać Sieradz od razu. To wymagające miasto. Takie, które trzeba odkryć, poznać historyczne zaułki i zauroczyć się tak bardzo, by powrócić tu raz jeszcze. Wiedział o tym sam Mistrz Antoine Cierplikowski, który mieszkając w Paryżu, podróżując po największych miastach świata, nie zapomniał o swoim ukochanym mieście w centrum Polski.

Tworząc współczesny Sieradz czerpiemy z czasów minionych. Dla nas jest to naturalne, gdyż żyjemy w jednym z najstarszych miast Polski. Jednocześnie śmiało patrzymy w przyszłość, chętnie sięgając po innowacyjne rozwiązania. Pomysłem, który łączy te starania i ma na celu budowanie marki miasta jest Sieradz Open Hair Festival, którego patronem jest sieradzanin Antoni „Antoine” Cierplikowski, wybitny fryzjer i stylista. Tak jak Antoine konsekwentnie budował swoja markę, tak i Sieradz buduje własną, korzystając z doświadczeń Mistrza. Już dziś owocują nasze strategiczne decyzje dotyczące rozwoju 44-tysięcznego Sieradza, miasta leżącego w centrum Polski, nad rzeką Wartą. Miasta pełniącego rolę ważnego ośrodka administracyjno – gospodarczego w Łódzkiem.

Jednocześnie z szacunkiem odnosimy się do czasów przeszłych pamiętając o tożsamości Sieradza. Turystów zaprasza zrewitalizowana Starówka i Wzgórze Zamkowe, malownicze ścieżki rowerowe i parki. Spacer po mieście to wreszcie rzeka Warta, która wyznacza rytm miasta – niezwykle mocny i konsekwentny kierunek: „Sieradz gościnny dla rozwoju”.

Sieradz już od czasów Piastów ściśle związany był z rzeką Wartą. Miasto unosi się nad jej doliną wieżami gotyckich kościołów i współczesnych budynków mieszkalnych. Niepowtarzalność
i zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe doceniane jest i chronione, co znajduje swój wyraz w istnieniu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i licznych pomników przyrody.

Sieradz to nie tylko bogata przyroda, to także współżyjący z nią od wieków mieszkańcy. Pamiątką po minionych pokoleniach sieradzan są zabytki w postaci gotyckich i barokowych kościołów, klasycystycznych dworów czy mieszczańskich kamieniczek.

 

Rower miejski w Sieradzu

 

Od 2018 r. w Sieradzu funkcjonuje system wypożyczalni roweru miejskiego, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta oraz turystów. Składa się on ze 104 rowerów rozlokowanych w 12 stacjach.

System rowerów miejskich sprawdza się również, jako alternatywny w stosunku do prywatnych samochodów, środek komunikacji miejskiej. Duża ilość wypożyczeń, notowana jest w zwyczajowych godzinach dojazdów do pracy i powrotów oraz odbywała się na tych samych trasach przejazdów.
2019 r. był pierwszym, pełnym rokiem funkcjonowania systemu, w ramach którego dokonano na terenie Sieradza blisko 22,5 tys. wypożyczeń, z czego rekordem było 4,3 tys. wypożyczeń zanotowanych w samym tylko czerwcu.

Ścieżki, rajdy i rowery

Od kilku lat w Sieradzu cyklicznie odbywają się rajdy rowerowe, których inicjatorem jest Urząd Miasta. Ich uczestnicy zwiedzają miasto rowerami, podróżując śladami pomników, mostów czy zabytków.

W mieście funkcjonuje również rowerowa ścieżka przyrodnicza „O czym szumią stare drzewa”. Ścieżka prezentuje obiekty przyrodnicze uznane za pomniki przyrody na tle kulturowego krajobrazu Sieradza. Trasa obejmuje obszar, na którym zlokalizowanych jest 10 miejskich pomników przyrody, a mianowicie centrum miasta, Park Staromiejski, osiedle Chabie oraz peryferyjne dzielnice miasta: Woźniki i Męka. Początek wyznaczony został nad rzeką Wartą przy ul. Portowej 2. Trasa ścieżki liczy ok. 17 km długości.

 

W Sieradzu zlokalizowanych jest blisko 6 km ścieżek rowerowych, które sukcesywnie są rozwijane. Doskonałe tereny do jazdy rowerem znajdują się również na terenach okalających miasto.

 

Najnowsze inwestycją związaną z infrastrukturą rowerową jest pumptrack. Obiekt składa się
z trzech torów. Pierwszy z nich ma charakter uniwersalny. Jego długość wynosi ok. 180 metrów a jego całkowita powierzchnia ok. 1200-1500 m. kw. Na torze, jak przystało na pumptrack, zbudowane zostały także muldy (ich wysokość wahać się od 35 do 75 cm) oraz bandy i przeszkody umożliwiające wybicia i lądowania.

Długość pumptracku dla dzieci wynosi ok. 80 metrów, a powierzchnia ok. 500-600 m kw. Także i tutaj znajdują się muldy, bandy i przeszkody - oczywiście niższe niż te na torze uniwersalnym.
Trzeci z torów jest przeznaczony dla najmłodszych - poruszających się jeszcze na rowerkach biegowych. Długość toru w tym przypadku to ok. 45 m, a jego powierzchnia 200-400 m kw. Muldy, bandy i przeszkody są tutaj najniższe.

W pobliżu pumptracku znajduje się jeszcze strefa wypoczynku o powierzchni ok. 450 m kw., która wyposażona jest w ławki oraz stojaki rowerowe.