PL EN
Kontrast Menu Sklep

Aktywność miast

Rydułtowy

 Koordynator lokalny - Michał Kondrot biuro@rosir.rydultowy.pl

 

Portal - Urząd Miasta Rydułtowy (rydultowy.pl)

Rydułtowy - Strona główna | Facebook

 

Rydułtowy da się lubić!

 Gdzie nas szukać?

Rydułtowy to średniej wielkości śląskie miasto, należące do aglomeracji rybnickiej. Jest zlokalizowane w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, na pograniczu czterech powiatów – miasta Rybnik oraz powiatów ziemskich: wodzisławskiego, rybnickiego i raciborskiego, blisko południowej granicy państwa. Przez obszar Rydułtów przebiega droga wojewódzka nr 935, która w odległości 5,4 km od granicy miasta krzyżuje się z drogą krajową nr 78, zaś w odległości niespełna 17 km od granicy miasta ma węzeł z autostradą A1. Dzięki temu możliwa jest komunikacja z wszystkimi większymi miastami w regionie: Rybnikiem, Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim, oraz po stronie czeskiej: Bohuminem i Ostrawą.  Powierzchnia miasta zajmuje obszar 14,95 km 2. Gęstość zaludnienia plasuje Rydułtowy w setce najgęściej zaludnionych gmin w Polsce.  Miasto zamieszkuje obecnie około 20 tysięcy mieszkańców.

Trochę historii

 Ziemia Rybnicka przynależy do Śląska od zarania dziejów. Pierwsze wzmianki i relacje dotyczące miejscowości pochodzą z czasów księcia opolsko-raciborskiego, syna Mieszka Laskonogiego, Kazimierza. W dokumencie datowanym na 1228 r. Wymienia się Rydułtowy i Biertułtowy, jako dobra dominialne Księstwa Raciborskiego. Od XIV do końca XVI w. miejscowość była położona w granicach Czech. Po wojnach śląskich w XVIII w. Wieś przeszła pod panowanie Prus. W 1922 r. po plebiscytach na Śląsku, Rydułtowy wróciły do Polski. W 1926 r. doszło do połączenia samodzielnych dotychczas gmin: Rydułtowy Dolne, Rydułtowy Górne, Orłowiec, Radoszowy Dolne, Radoszowy Górne oraz Kolonii Buńczowiec, w jedną gminę liczącą około 13 tys. mieszkańców. Obecnie gmina Rydułtowy (Miasto Rydułtowy) funkcjonuje jako gmina bez jednostek  pomocniczych. Jednak historycznie ukształtowały się “dzielnice”, które w świadomości mieszkańców funkcjonują do dziś - centrum (Rydułtowy), Radoszowy i Orłowiec.

 

Dziedzictwo kulturowe

Na terenie Rydułtów znajduje się kilka zabytków architektury sakralnej (kościół św. Jerzego, kościół św. Jacka, 2 krzyże pokutne wpisane do rejestru zabytków, kaplice i krzyże przydrożne w tym kolumna “Maryjna” i krzyż “Męki Pańskiej, które wpisane są do rejestru zabytków), jak również budownictwa przemysłowego i mieszkalnego. Nieodłącznym elementem rydułtowskiego krajobrazu są szyby kopalniane. W rejonie skrzyżowania ulic Pietrzkowickiej i Niewiadomskiej zlokalizowana jest dawna kopalnia o nazwie „Dicke Verwandtschaft". Do roku 1994 szyb był wykorzystywany jako szyb wentylacyjny. Szyb został zasypany pod koniec roku 1999, pozostawiono jedynie część naziemną szybu, która wpisana jest do rejestru zabytków.

 

Miłośnicy zabytków techniki mogą też odszukać w rejonie miasta inne stare szyby kopalniane, jak chociażby pochodzący z połowy XIX wieku szyb „Erbreich” czy szyb „Cecylia” z zabytkowymi, wzniesionymi z cegły budynkami nadszybi. Na terenie miasta znajdują się też szyby, które wciąż transportują urobek z kopalni - Leon II i Leon IV.

 

Potencjalnym obiektem atrakcyjnym turystycznie na terenie gminy może być tunel znajdujący się pod ulicą Raciborską w rejonie osiedla „Orłowiec”. To jeden z najdłuższych, czynnych tuneli kolejowych w Polsce. Tunel ma długość 727 m i został wybudowany w połowie XIX wieku na trasie kolejowej Racibórz - Rybnik. 

 

Jednak największą osobliwością krajobrazu Miasta Rydułtowy jest „Szarlota". Jest to najwyższa hałda stożkowa skały płonnej w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Istnieje od początku XX w., a jej wysokość względna sięga około 134 m. Hałda od ponad wieku stanowi dominujący element krajobrazu. Hałdę widać już na opolszczyźnie (widoczna na Górze św. Anny), czy w partnerskim mieście Orlova w Czechach. W 2007 roku nazwano ją imieniem Szarlota. Imię wybrali sami mieszkańcy, którzy swoje pomysły mogli zgłaszać w ramach konkursu. Propozycji było wiele, lecz zwyciężyła właśnie Szarlota. Imię to nawiązuje do imienia córki właściciela jednej z pierwszych kopalń na terenie miasta – Charlotte (po polsku Szarlota). Jest to także nazwa jednej z pierwszych kopalń.

 

Po pomyślnym rozstrzygnięciu konkursu na zboczu widocznym z centrum miasta pojawił się napis z jej imieniem, zupełnie jak na wzgórzu w Hollywood. Litery są ogromne, każda ma około 2,5 m wysokości, a ponadto zostały wykonane ze specjalnego materiału luminescencyjnego, który powoduje lekkie świecenie wieczorem i w nocy. Na szczycie hałdy zamontowano lampę, widoczną w nocy z daleka, która niczym latarnia morska sprowadza Rydułtowików – czy to wracających z podróży czy z uczelni rozsianych po kraju i zagranicy - do swojego rodzinnego miasta.

 

Na sportowo

                                                                                           

W 2018 roku została odremontowana hala sportowa. Teren stadionu wraz z tą halą miasto przejęło od Górniczego Klubu Sportowego “Naprzód 23 Rydułtowy”, który nie radził sobie z jego utrzymaniem. Powołany został Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta, a także zarządza obiektami sportowymi. Na jego wsparcie organizacyjne mogą liczyć kluby sportowe i stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu i rekreacji. Ponadto z obiektu korzystają inne stowarzyszenia oraz nieformalne grupy mieszkańców chcących poprawić swoją kondycję fizyczną. Obiekt dysponuje 4 szatniami z pełnym węzłem sanitarnym. Znalazło się też miejsce na małą siłownię i gabinet odnowy dla zawodników. Ponadto wewnątrz obiektu mieszczą się 3 sale konferencyjno-spotkaniowe oraz klub dla dzieci, za który odpowiedzialne jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach.

 

Rekreacyjnie

                                                                                         


Na zdegradowanym terenie poprzemysłowym powstała Rydułtowska Fikołkownia RAFA. To teren

rekreacyjny o powierzchni prawie 2 ha, na którym zlokalizowano olbrzymi plac zabaw, tor BMX, mini golfa, skate park, amfiteatr ze sceną i wiele, wiele innych atrakcji. Roślinność różnego typu wzbogaca całość, czyniąc z parku ulubione miejsce zabaw dzieci i młodzieży oraz spotkań ludzi starszych. RAFA to również miejsce, gdzie odbywają się festyny rodzinne, realizowane od lat w ramach ogólnopolskiej kampanii “Postaw na rodzinę” i Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży Miasta Rydułtowy.

                                                                                        

ROSA to park sensoryczny. Podzielony na 5 części teren o powierzchni prawie 1,5 ha urządzony został tak, że każda część oddziałuje na oddzielny ludzki zmysł. Można poznać walory smakowe, zapachowe i użytkowe wielu roślin, jest okazja zaobserwowania różnych gatunków owadów i ptaków. Do tego sporo różnego rodzaju urządzeń, zachęcających dzieci do zabawy. Znajduje się tu również efektowna, nowoczesna fontanna.


W 2017 roku oddano do użytku cztery zielone wyspy – mini parki oferujące mieszkańcom odrobinę spokoju i zieleni oraz szczyptę atrakcji. Przy okazji parki nazwano tak, aby upamiętnić historyczne miejsca, bądź obiekty, które znajdowały się w ich okolicy.

 

Do Rydułtów czas zajrzeć!