PL EN
Kontrast Menu Sklep

Aktywność miast

Łobżenica

Koordynator lokalny - Jagoda Głąbicka-Kubik jkubik@lobzenica.pl 

 

Start - Urząd Miejski Gminy Łobżenica (lobzenica.pl)

Urząd Miejski Gminy Łobżenica | Łobżenica gmina | Facebook

 

Gmina Łobżenica położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie pilskim, nad rzeką Łobżonką, stanowiącą dopływ rzeki Noteć. Lokalizacja gminy na Pojezierzu Krajeńskiem skutkuje niezwykłą urokliwością krajobrazów i pięknem terenów. Część obszaru gminy stanowi strefa chronionego krajobrazu pn. „Dolina Łobżonki i Borów Kujańskich”. Urokliwe lasy, wzgórza, liczne akweny wodne i trasy rowerowe przyczyniają się do atrakcyjności turystycznej gminy. Łobżenica utożsamiana jest z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem, sportami wodnymi oraz turystyką pieszą i rowerową. Wiele czaru gminie dodają również liczne zabytki dziedzictwa kulturowego dowodzące o unikatowości występującej zabudowy architektonicznej.

 

Przez miejscowości znajdujące się na terenie Gminy Łobżenica tj. Liszkowo, Fanianowo, Dębno i Dziunin przebiega międzynarodowa trasa rowerowa Euro-Ronte R-1, która rozpoczyna się nad Kanałem La Manche we Francji i prowadzi przez Niderlandy, Niemcy oraz Polskę do Kaliningradu w Rosji. W skrajnym pasie drogi wojewódzkiej nr 242 i drogi powiatowej nr 29332, na kierunku Wągrowiec - Osiek nad Notecią - Łobżenica - Lipka, wyznaczono przebieg regionalnej trasy rowerowej R - 5. Jest to Szlak Pałuk i Krajny, który wiąże ze sobą kulturowo - przyrodnicze ośrodki obu podregionów i umożliwia powiązanie ze sobą rowerowych tras międzynarodowych.

 

Niewątpliwym atutem Łobżenicy jest jej urokliwe położenie. Z jednej strony granice miasta wyznacza dolina Łobżonki, natomiast z drugiej strony otacza Łobżenicę kompleks pól uprawnych. Naturalna bliskość rzeki i sąsiedztwo tak urozmaiconych terenów sprawia, że Gmina Łobżenica jest miejscem, które cechuje ponadprzeciętne piękno krajobrazów i stwarza naturalne warunki do uprawiania wszelkich aktywności fizycznych.