PL EN
Kontrast Menu Zaloguj się

Aktywność miast

Legnica

Koordynator lokalny - Jarosław Patron rower@legnica.eu

https://portal.legnica.eu/

 

Legnica, Liegnitz, Lignica – pod tymi nazwami kryje się miasto o wielowiekowej, barwnej historii, w której splatają się tradycje różnych narodów i kultur. Ponad  500 lat pozostawało pod berłem Piastów – to tutaj najdłużej panowała dynastia królów Polski. Podobnie jak cały region, Legnica przechodziła pod panowanie Korony Czeskiej, Habsburgów, Prus i Niemiec.

Pod Legnicą rozegrały się wielkie bitwy, w których rozstrzygała się historia Europy. Pierwsza – z Mongołami  w 1241 roku, następne – w 1760 roku, kiedy to wojska pruskie Fryderyka II pokonały oddziały austriackie, oraz  w 1813 roku, gdy dowodzone przez marszałka Blüchera wojska antynapoleońskiej koalicji prusko-rosyjskiej po raz pierwszy zmusiły do odwrotu niezwyciężoną dotąd armię cesarza Napoleona.

W historię miasta mocno wpisała się także blisko pięćdziesięcioletnia powojenna okupacja wojsk sowieckich, które jeszcze w 1993 roku zajmowały prawie jedną trzecią miasta. Legnica była jednym z najważniejszych i najpilniej strzeżonych punktów na mapie Europy czasów zimnej wojny.

Przed 26 laty, pół wieku po wojnie, miasto odzyskało suwerenność, prawo decydowania o sobie. Rozpoczął się proces jego scalenia i odbudowy. Rok po roku odzyskiwały blask kolejne budowle, całe dzielnice. Perła zabytkowej architektury – legnicki Tarninów – to znowu zatopiona  w zieleni rezydencjonalna dzielnica, a nie zamknięty, otoczony betonowym murem „Kwadrat”, skąd rozkazy wydawano 52 dywizjom i 4 armiom lotniczym Zachodniego Kierunku Strategicznego, rozlokowanym na terytorium NRD, Polski, Czechosłowacji, Białorusi i Ukrainy.

Bogatą historię miasta najlepiej ilustrują zabytki architektury, począwszy od średniowiecznego zamku Piastów, skąd na bój  z Mongołami ruszył Henryk Pobożny, katedry, kościoła Marii Panny, przez barokowe kościoły i monumentalne założenie Akademii Rycerskiej, a skończywszy na secesyjnych willach Tarninowa.

Legnica jest prężnym ośrodkiem kulturalnym i artystycznym Dolnego Śląska. Działają tu: zdobywający nagrody w kraju i za granicą Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki – specjalizująca się w wystawach srebra artystycznego. Legnickie Centrum Kultury, gospodarz zabytkowej Akademii Rycerskiej – gości w jej odnowionych salach Królewskiej  i Maneżowej na wspaniałych koncertach wykonawców muzyki klasycznej oraz gwiazdy z całego świata.

Miasto słynie z ciekawych, wyjątkowych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: międzynarodowa wystawa „Satyrykon-Legnica”, Legnicki Festiwal Srebra, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, Legnickie Wieczory Organowe oraz Conversatorium Organowe.

Legnica to nowoczesny ośrodek miejski wyposażony w sprzyjającą mieszkańcom i przedsiębiorcom infrastrukturę, dysponujący także wykształconą, młodą kadrą pracowniczą. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój miasta, jego rozbudowy i zwiększenia potencjału gospodarczego. Z myślą o rozwoju przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy utworzono w 1997 roku Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dobra lokalizacja te-renów przeznaczonych pod inwestycje oraz wykwalifikowana kadra wpłynęły na duże zainteresowanie zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. W ruch inwestycyjny aktywnie włącza się samorząd, realizując wiele projektów z udziałem europejskich funduszy strukturalnych oraz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Legnica jest miastem wielu możliwości, ze śmiałymi planami na przyszłość. Wciąż wzrastająca atrakcyjność oferty inwestycyjnej, biznesowej i kulturalnej czyni z Legnicy jedno z najważniejszych centrów na mapie Dolnego Śląska.

 

LINKI:

FB Miasto Legnica https://www.facebook.com/MiastoLegnica/

IG: @miasto_legnica  https://www.instagram.com/miasto_legnica/

YT: Miasto Legnica   https://www.youtube.com/channel/UCYdel0Yd32NUJcr_SkH1L9w