PL EN
Kontrast Menu Zaloguj się

Aktywność miast

Chełm

Koordynator lokalny: Monika Lepionko  monika.lepionko@umchelm.pl

http://www.chelm.pl/glowna/

Miasto Chełm leży we wschodniej części Polski w województwie lubelskim. Jest położone 230 km od Warszawy, 71 km od Lublina i 29 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Obszar charakteryzuje się specyficzną rzeźbą terenu, łączącą krajobraz nizinny z elementami wyżynnymi. Charakterystycznym elementem są liczne wzgórza kredowe typu wyspowego, poprzedzielane rozległymi i często podmokłymi dolinami. Pokłady kredy w okolicach Chełma należą do największych złóż tego surowca na terenie Polski.

Najpopularniejszą atrakcja miasta jest zabytkowa kopalnia kredy. Należy ona do wyjątkowych obiektów w skali kraju i Europy. Labirynt tajemniczych chodników powstał w wyniku eksploatacji pokładów kredy, której złoża zalegają obficie pod powierzchnią miasta. Podziemne korytarze powstawały również na Górce Chełmskiej, głównie w celach obronnych. Pierwsze kopalnie powstały już w średniowieczu i przynosiły znaczne dochody mieszkańcom Chełma, którzy wysyłali transporty kredy często do odległych miast. Służyły one również mieszkańcom jako schronienie podczas napadów, wojen i grabieży.

 

Niezwykle ciekawym miejscem na obszarze Chełma, leżącym we wschodniej części miasta, jest osiedle kolejowe, funkcjonujące obecnie pod nazwą „DYREKCJA”. W 1927 r. w tym miejscu postanowiono wybudować siedzibę dla Dyrekcji PKP w Radomiu oraz potężne osiedle kolejowe. Dzielnica miała nosić nazwę „Nowe Miasto” i według planów przygotowanych przez Adama Kuncewicza i Adama Paprockiego, była przeznaczona dla 50 tysięcy ludzi. Biorąc to pod uwagę, inwestycja była porównywalna do budowy Gdyni. Obok ponad 150 budynków mieszkalnych, usytuowanych przy przestronnych i regularnie zaplanowanych ulicach (główne budynki osiedla miały tworzyć stylizowany kształt orła), miał powstać monumentalny gmach dla radomskich władz kolejowych oraz liczne obiekty sportowe i handlowe. Przeniesienie urzędów kolejowych z Radomia miało nastąpić 1 grudnia 1939 r.

Mieszkańcy i turyści w Chełmie mają do dyspozycji wiele tras rowerowych:

  1. Bulwar spacerowo – rowerowy wzdłuż rzeki Uherki w Chełmie – 3,5 km, to jedna jedna z najdłuższych nadrzecznych ścieżek rowerowych w Polsce.

Ścieżka rowerowa zaczyna się w Parku Miejskim, gdzie łączy się ze ścieżkami przy Alei Armii Krajowej i przy ul. Lubelskiej. Przebiega przez większość parku aż do ulicy Kąpieliskowej, gdzie nowo wybudowanym mostem przedostaniemy się na drugą stronę rzeki. Dalej wzdłuż zachodniej strony Uherki prowadzi promenada spacerowo-rowerowa. Ścieżka przebiega raz przy samej rzeczce, innym razem oddalając się od niej o kilkadziesiąt metrów. W pobliżu Alei 15-go Sierpnia chełmska ścieżka przecina ponownie rzekę i biegnąc wzdłuż jej wschodnich brzegów dociera aż do granic miasta – do ulicy Metalowej. Tam łączy się z ścieżką prowadzącą aż do zalewu w Żółtańcach. Szczegóły: http://www.mosir.chelm.pl/content/view/450/73/

 

  1. Trasa rowerowa „Południowe panoramy Chełma” – długość – 30,8 km– oznaczona kolorem żółtym.

Przebieg: Chełm – Strupin Duży – Depułtycze Królewskie – Depułtycze Nowe – Zagroda – Uher – Weremowice – Żółtańce – Zawadówka – Chełm

Licząca ponad 30 km ścieżka rozpoczyna się na południowych obrzeżach Chełma, w okolicy Lasu Borek. Następnie wiedzie przez miejscowości Strupin Duży, Kol. Krzywice, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Nowe, Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę. Zakończenie szlaku znajduje się przy drodze Chełm – Krasnystaw. Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma, ze wzniesień leżących na południe od miasta.

Zobacz mapę https://itchelm.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapa_trasa-zolta.jpg

  1. Trasa rowerowa „Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego” – długość- 19,45 km – oznaczona  kolorem  zielonym

Przebieg: Chełm – Ruda (Gm. Ruda Huta)

Trasa liczy 19 km i umożliwia poznanie walorów Lasów Czułczyckich. Ścieżka rozpoczyna się na północnych obrzeżach Chełma i biegnie w okolicy zalewu „Stańków”, miejscowości Stańków oraz przez tereny leśne w pobliżu wsi Czułczyce i Sajczyce. Na trasie znajduje się ostoja ptactwa i tereny planowanego rezerwatu leśno-torfowiskowego „Cichy Kąt”. Ścieżka kończy się w miejscowości Ruda – Wieś.

Zobacz mapę: https://itchelm.pl/wp-content/uploads/2019/05/mapa_trasa-zielona.jpg

  1. Trasa rowerowa „Uroki Sobowickie”– długość – 18 km – oznaczona kolorem czerwonym

Przebieg: Las Borek Nadleśnictwo Chełm – Rezerwat przyrody Wolwinów Pokrówka – Żółtańce – rezerwat przyrody „Torfowisko Sobowice” – Rudka – Zawadówka – Chełm

Szczegóły: https://itchelm.pl/wp-content/uploads/2019/05/Trasa_rowerowa-Uroki_Sobowickie.pdf

 

  1. Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo

Chełmski odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo prowadzi ścieżkami rowerowymi przez główne arterie miasta Chełm i połączony jest z licznymi ścieżkami rowerowymi w innych częsciach miasta. Rowerową atrakcją Chełma jest malownicza trasa umiejscowiona wzdłuż bulwaru spacerowo-rowerowego biegnącego wzdłuż rzeki Uherki (3,5 km trasy), który jest połączony z kilkoma kilometrami ścieżek rowerowych w innych częściach miasta.